China Southern Airlines xin thông báo việc hoàn vé, đổi vé

  China Southern Airlines xin thông báo việc hoàn vé, đổi vé (một lần) không thu phí (involuntary refund/rebook) cho những khách hàng có vé đi hoặc đến Mexico City bị ảnh hưởng do trận động đất ngày 19/09/2017, cụ thể như sau:

       1.     Áp dụng cho những vé của CZ (đầu vé 784) đã xuất vé trước ngày 20/09/2017, có ngày khởi hành trong khoảng thời gian từ19/09 – 28/10/2017, hành trình có chặng bay giữa hai thành phố Guangzhou – Mexico city hoặc ngược lại của CZ.

      2.     Yêu cầu hoàn/đổi phải được thực hiện trước ngày 01/10/2017.

      3.     Các vé thỏa điều kiện sẽ được miễn phí hoàn vé hoặc phí rebook (một lần) (gồm cả những vé non-refundable hoặc non-changed).

      4.     Phí chênh lệch hạng ghế, phí stop-over,…sẽ không được miễn trừ.

Samtrip.vn