Etihad Airways – Chính sách hành lý ký gởi mới 2018

Từ ngày 31 tháng 1 năm 2018, chính sách hành lý ký gởi mới chính thức có hiệu lực trên toàn thế giới

 Trong chính sách mới, tất cả các thị trường không bao gồm Mỹ và Canada sẽ tính theo tổng hành lý ký gởi thay vì tính theo hệ kiện khi check in như trước đây. Chính sách mới đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của thị trường

  • Các vé chưa sử dụng xuất đổi sau ngày 31 tháng 1 năm 2018 phải theo chính sách hành lý ký gởi mới ( kg)
  • Các vé đã sử dụng một phần xuất đổi sau ngày 31 tháng 1 năm 2018, hành lý ký gởi theo như chính sách hiện hành, tính hệ kg  
  • Nếu khách khởi hành từ US hoặc Canada quá cảnh ở Abu Dhabi và hành lý ký gởi vượt quá số kg ở AUH: được tính theo hệ kg

 Bảng hành lý ký gởi mới