EVA AIR KHUYẾN MÃI CỰC HẤP DẪN CHO ĐƯỜNG ĐI LAX/ SFO/ NYC

EVA AIR xin thông báo GIÁ KHUYẾN MÃI CỰC HẤP DẪN CHO ĐƯỜNG ĐI LAX/ SFO/ NYC.

LAX/ SFO

MỘT CHIỀU

KHỨ HỒI

Gía vé

USD414

USD538

Hạng đặt chỗ

S

W

Thời gian xuất vé

06SEP17 – 31OCT17

06SEP17 – 31DEC17

Ngày khởi hành

06SEP17 – 31DEC18

06SEP17 – 31DEC18

Giới hạn chuyến bay

Không giới hạn

LAX: Chiều đi phải là BR006

SFO: Chiều đi phải là BR008

TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU LÀ GIÁ CÔNG BỐ, CHƯA TRỪ COMMISSION VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ

NYC

MỘT CHIỀU

KHỨ HỒI

Gía vé

USD462

USD753

Hạng đặt chỗ

S

W

Thời gian xuất vé

06SEP17 – 31DEC17

06SEP17 – 31DEC17

Ngày khởi hành

06SEP17 – 31DEC18

06SEP17 – 31DEC18

Giới hạn chuyến bay

Không giới hạn

Chiều đi phải là BR030

TẤT CẢ GIÁ TRÊN ĐỀU LÀ GIÁ CÔNG BỐ, CHƯA TRỪ COMMISSION VÀ CHƯA BAO GỒM THUẾ

 

Tất cả các giá đã được cập nhật lên hê thống. Mọi thắc mắc các anh chị có thể liên hệ phòng vé hoặc phòng Sales để biết thêm thông tin.