Giá đặc biệt cho hành trình TP.HCM đến Yangon của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines trân trọng thông báo mức giá đặc biệt cho hành trình TP.HCM đến Yangon (Myanmar)

Vietnam Airlines is now offering special deals on routing from HCMC to Yangon (Myanmar) for individual travelers purchasing tickets at our offices and agents as the following:

Tuyến  (Routing)

Lại giá (Fare Basis)

Mức giá

(Net Fare) (USD)

 

Ghi chú

(Note)

SGN-RGN

PAP1VN

30 USD

Mua trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày

Purchasing at least 7 days before departure

* Hiệu lực xuất vé/ Hiệu lực khởi hành 

Từ 29/9/2017 – 31/12//2017

(Issuing date/ Departure date)

(From 29 Sep 2017 to 31 Dec 2017)

* Tích lũy điểm (Miles Accumulate)

No (No)

* Thay đổi đặt chỗ/ Thay đổi hành trình/ Hoàn vé  

(Rebook/Reroute/Refund)

không được phép 

(Not permetted)

Gia hạn vé (Extend)

Không được phép (Not Permitted)

Số hiệu biểu giá (Tourcode)

VN170911V

Ghi chú (Notes)

–  Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác (Fare excludes taxes, fees, charges)

– Thanh toán bằng VND theo tỉ giá quy đổi tại thời điểm xuất vé (Payment must be in VND and subject to exchange rate at the time of payment)

– Mức giá trên được cập nhật tự động trên hệ thống Sabre, Abacus (Auto price quote on Sabre, Abacus)

– Chi tiết Biêu giá đã được triển khai trên trang web hỗ trợ đại lý của CNMN (Details of faresheet was updated on agent-supporting website of Southern Region Branch)

– Câu lệnh kiểm tra giá (Pricing command): FQSGNRGN15NOV-VN/USD