The Grand Ho Tram Strip – FLASH SALES 72 HOURS

The Grand Ho Tram Strip – FLASH SALES 72 HOURS

Booking period from 12thJun – 14thJun2019

Staying period from 12thJun – 31st Aug 2019

Quyên lợi khi đặt phòng:

– Ăn sáng 02 khách

– Miễn phí bus khách sạn theo lịch trình (1)

– Miễn phí internet.

– Miễn phí hồ bơi, phòng GYM

– Miễn phí 1 lần set up mini bar

– Chơi Putt-Putt miễn phí

– Coi phim 3D miễn phí

– Tour địa phương miễn phí

– Chơi ống trượt nước miễn phí

– Coi nhạc nước miễn phí hàng ngày 6pm-9pm

(1) vui lòng đặt dịch vụ trước.