HongKong Airlines thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt từ SGN đến HKG

HongKong Airlines thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt từ SGN đến HKG khứ hồi chỉ từ 68$ + Tax

Ticket may only be sold between

12Jun19 – 31Jul19

Travel must commence between

12Jun19 – 29Dec19

Blackout date

Class O (RT): 30-31Aug19

Commission 3%
Special rule request

Check on GDS system

 

Travel from

Travel to

Orig

Dest

Cabin

Bkg Cls

OW/RT

Fare Cls

Curr

Fare

Tkt Validity

12-Jun-19

29-Dec-19

SGN

HKG

Y

O

RT

OAVZ2VN

USD

68

2D-7D

12-Jun-19

11-Jul-19

SGN

HKG

Y

Q

OW

QAVZ1VN

USD

107

Hotline: 

  • Vé máy bay:  0918 69 7777
  • Khách sạn / Du lịch: 035 277 8888
  • Dịch vụ visa: 037 227 8888