VNA – Thông báo thay đổi chính sách giá CHD quốc nội và thuế phí sân bay

VNA trân trọng thông báo từ 1/4/2018, vé trẻ em (CHD) đi hành trình NỘI ĐỊA sẽ áp dụng bằng 90% giá vé người lớn (cũ: 75%)

 

Đồng thời, thuế phí sân bay cũng tăng theo lộ trình đã triển khai từ trước:

 STT

LOẠI PHÍ

MỨC THU (VND- đã bao gồm thuế GTGT)

Từ 01/10/2017

Từ 01/01/2018

Từ 01/04/2018

Từ 01/07/2018

1

Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm A)

75,000

80,000

85,000

100,000

2

Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm B)

70,000

75,000

75,000

80,000

3

Giá phục vụ hành khách quốc nội (Nhóm C)

60,000

60,000

60,000

60,000

3

Giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý

13,000

15,000

20,000

Lưu ý: Đề nghị Quý đại lý thông báo đến khách hàng và xuất vé trước 1/4/2018 để đảm bảo giá đã cam kết.