1 Vé, 1 Cây: Đặt vé ngay và để chúng tôi lo phần còn lại

 Mỗi cây đều quan trọng

Trong tháng này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của rừng ngập mặn đối với hệ sinh thái của mình. Hãy cùng chúng tôi tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng địa phương ở Đông Nam Á – với mỗi vé máy bay được bán tại Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, chúng tôi sẽ trồng một cây ngập mặn.

Tại sao lại là rừng ngập mặn?

  • Rừng ngập mặn có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, nhiều đất nước ở Đông Nam Á phụ thuộc vào rừng ngập mặn để làm ra thực phẩm, bảo vệ họ và sinh sống. Bảo tồn rừng ngập mặn có thể hỗ trợ cộng đồng địa phương và bảo vệ sinh kế của họ.
  • Rừng ngập mặn cũng là vùng đất đa dạng sinh học, cung cấp nơi làm tổ và sinh sản cho cá, động vật có vỏ và các loài chim di cư.
  • Mạng lưới rễ dày đặc của rừng ngập mặn giúp lọc và giữ trầm tích, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm xói mòn bờ biển và cung cấp hàng rào tự nhiên chống lại lũ lụt và nước dâng do bão.

Làm thế nào để tôi có thể đóng góp?

Với chiến dịch 1 Vé, 1 Cây; bạn sẽ trở thành một phần trong hành trình bền vững của chúng tôi khi đặt vé máy bay với Cathay Pacific từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Với mỗi vé mua trên cathaypacific.com, một cây sẽ được trồng trong khu rừng ngập mặn ở Đông Nam Á.