Bamboo Airways (BAV) trân trọng thông báo về việc mở bán lịch bay nội địa HAN – CAH giai đoạn 29/04 – 28/10/2023.

Bamboo Airways (BAV) trân trọng thông báo tới Quý Đại lý về việc mở bán lịch bay nội địa HAN – CAH giai đoạn 29/04 – 28/10/2023.

Chi tiết lịch bay như sau:

SHCB

CẤT CÁNH

HẠ CÁNH

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

GIAI ĐOẠN

TẦN SUẤT

QH1281

HAN

CAH

7:05

9:25

29/04 – 28/10/2023

Thứ 3, 5, 7

QH1284

CAH

HAN

9:55

12:10

29/04 – 28/10/2023

Thứ 3, 5, 7

Lịch bay đã được cập nhật và mở bán trên website chính thức của BAV www.bambooairways.com

Giá mở bán chỉ từ 769.000 (base fare)

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

Chia sẻ