Peace Resort & Hung Phat 2 Restaurant Mũi Né 2019

 Peace Resort & Hung Phat 2 Restaurant Mũi Né báo giá năm 2019

Phòng & dịch vụ đi kèm của resort chúng tôi hiện nay đang áp dụng:

♦ Mùa thấp điểm: Tháng 9 >  tháng 12, tháng 1 & tháng 4.

  •  Ngày trong tuần: Từ đêm Chủ Nhật đến đêm thứ Năm. Giá phòng: 250,000 vnd/ khách/ đêm.
  •  Ngày cuối tuần: Từ đêm thứ Sáu đến đêm thứ Bảy. Giá phòng: 300,000 vnd/ khách/ đêm.

       ♦ Mùa cao điểm: Tháng 2 > tháng 3, tháng 5 > tháng 8.

  • Ngày trong tuần: Từ đêm Chủ Nhật đến đêm thứ Năm. Giá phòng: 300,000 vnd/ khách/ đêm.
  • Ngày Cuối tuần: Từ đêm thứ Sáu đến đêm thứ Bảy. Giá phòng: 350,000 vnd/ khách/ đêm

Ghi chúGiá phòng nêu trên không áp dụng đối với các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm 2019.