Thai Airways phủ nhận tin phá sản

Hội đồng quản trị của Thai Airways cho biết họ không hề có ý định phá sản.

hai Airways International Public Company Limited (THAI) xin làm rõ rằng chúng tôi không có ý định nộp đơn xin phá sản, đáp lại những tin đồn xuất hiện trên tin tức trực tuyến về sự đồng thuận của cuộc họp Hội Đồng Quản Trị vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 để nộp đơn xin phá sản.

Kế hoạch cải cách của THAI đã được Hội đồng quản trị THAI phê duyệt vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 và trình lên Văn phòng Chính sách Doanh nghiệp Nhà nước để xem xét vào ngày 29 tháng 4 năm 2020. Kế hoạch này sẽ sớm được trình lên Nội các để tiếp tục tiến hành. Hội Đồng Quản Trị không có nghị quyết nộp đơn xin phá sản như đã xuất hiện trong bản tin.

THAI một lần nữa phủ nhận tin đồn phá sản.