Thông báo tạm ngừng phục vụ tại phòng vé

Theo Chỉ Thị số 16/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 31/03/2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

China Southern Airlines (CSA) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, văn phòng bán vé địa chỉ số : 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, sẽ tạm ngưng phục vụ tiếp khách trong khoảng thời gian từ 01/04 ~ 15/04/2020.

CSA vẫn duy trì liên lạc qua email với các địa chỉ sau:

 

CSA xin cáo lỗi vì sự bất tiện và sẽ tiếp tục phục vụ trong thời gian tới !