Thông báo về việc vận chuyển hành khách giai đoạn Covid19

Thai Airways  – Theo sự chỉ đạo của cục hàng không dân dụng (CAAV) Việt Nam, tính từ 00:00 ngày 20 tháng 03 năm 2020

Hàng không Thai xin thông báo tình hình chuyến bay như sau  :

Đầu SGN :

  • TG550/TG556/21-22-23 tháng 3 năm 2020 / BKK – SGN – không nhận chuyên chở khách ( kể cả quốc tịch Việt Nam )
  • TG551/TG557/21-22-23 tháng 3 năm 2020 / BKK – SGN – vẫn được chuyên chở như thường lệ

Đầu HAN :

  • TG560/TG564/20 tháng 3 năm 2020 / BKK – HAN – không nhận chuyên chở khách ( kể cả quốc tịch Việt Nam )
  • TG561/TG565/20 tháng 3 năm 2020 / HAN – BKK – vẫn được chuyên chở như thường lệ

Theo Thai Airways