BẾN TRE- Team Building “ẩn số miệt vườn “

Thể hiện tinh thần đồng đội Vai trò của teamleader trong việc phân bổ nhân sự và công việc để hoàn thành các mục tiêu Kỹ năng xử lý tình huống  
per person

Đà Lạt – “KHO BÁU CAO NGUYÊN”

Nhiệm vụ của các thành viên trong đội là phải chấp nhận thử thách, đáp ứng yêu cầu, mang lại niềm tin cho đồng đội của bạn. Hãy cùng chúng tôi khẳng định lại Tinh thần tập thể – Đoàn kết và chiến thắng.

Madagui – KHÁM PHÁ RỪNG XANH

Thể hiện tinh thần đồng đội Vai trò của teamleader trong việc phân bổ nhân sự và công việc để hoàn thành các mục tiêu Kỹ năng xử lý tình huống
per person

Nha Trang – “WE ARE THE ONE”

Nhiệm vụ của các thành viên trong đội là phải chấp nhận thử thách, đáp ứng yêu cầu, mang lại niềm tin cho đồng đội của bạn. Hãy cùng chúng tôi khẳng định lại Tinh thần tập thể – Đoàn kết và chiến thắng.