TEAMBUILDING – CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG, VƯỢT QUA THỬ THÁCH !

“Làm việc theo nhóm là làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” – Trích Andrew Carnegie

Teambuilding là chương trình huấn luyện giúp bạn trải nghiệm những tình huống, thử thách cùng đồng đội nêu cao tinh thần đoàn kết chung lòng vượt qua thách thức.

Tour Team Building

Nha Trang - “WE ARE THE ONE”

Nhiệm vụ của các thành viên trong đội là phải chấp nhận thử thách, đáp ứng yêu cầu, mang lại

Đà Lạt - “KHO BÁU CAO NGUYÊN”

Nhiệm vụ của các thành viên trong đội là phải chấp nhận thử thách, đáp ứng yêu cầu, mang lại

Madagui - KHÁM PHÁ RỪNG XANH

Thể hiện tinh thần đồng đội Vai trò của teamleader trong việc phân bổ nhân sự và công việc để

BẾN TRE- Team Building "ẩn số miệt vườn "

Thể hiện tinh thần đồng đội Vai trò của teamleader trong việc phân bổ nhân sự và công việc để

THIẾT KẾ TOUR THEO YÊU CẦU

    THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
    THÔNG TIN THIẾT KẾ TOUR
    THÔNG TIN BỔ SUNG