Chương Trình Khuyến Mãi Hành Lý Trên Đường Bay Nhật Bản (01.11.2022 – 20.12.2022)