VietJet trân trọng thông báo về việc mở bán hành trình HAN – NRT, HAN – ICN, DAD – ICN

VietJet trân trọng thông báo về việc mở bán hành trình HAN – NRT, HAN – ICN, DAD – ICN như sau

Chặng bay Thời gian khai thác SHCB Giờ khởi hành Giờ hạ cánh

Tần suất

HAN ICN

1Apr –   4Apr

VJ960

01:40

07:55

Thứ 4, 7

ICN HAN

1Apr –   4Apr

VJ961

11:05

13:35

Thứ 4, 7

HAN NRT

31Mar – 4Apr

VJ932

0:30

8:00

Thứ 3, 5, 7

NRT HAN

31Mar – 4Apr

VJ933

9:30

13:05

Thứ 3, 5, 7

DAD ICN

3Apr –   5Apr

VJ878

23:45

06:00

Thứ 6, CN

(giờ địa phương)

Lưu ý: Các chuyến bay trên, VietJet tạm dừng chức năng giữ chỗ (Hold, Paylater) để đảm bảo phục vụ đúng mục đích cho khách, hạn chế tình trạng chiếm dụng chỗ.