Vietnam Airlines trân trọng thông báo cập nhật quy định liên quan Covid khi nhập cảnh Thái Lan từ ngày 01/10/2022

Chi tiết như sau

Thông tin đầy đủ về quy định nhập cảnh Thái Lan tra cứu tại tài liệu đính kèm và đường đẫn https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/covid-19/chuan-bi-truoc-chuyen-bay/hanh-trinh-quoc-te

Trân trọng cảm ơn.

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam