Vietnam Airlines trân trọng triển khai tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid19

Vietnam Airlines trân trọng triển khai tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid19 như sau

Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế COVID-19 tại tất cả các của khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh từ 00h ngày 27/04/2022.

Lưu ý: Các quy định nhập cảnh khác vui lòng tra cứu tại website Vietnam Airlines: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/covid-19/chuan-bi-truoc-chuyen-bay/hanh-trinh-noi-dia