VNA- Nhắc lại về các đối tượng khách được đi máy bay và giấy tờ cần thiết BAY NỘI ĐỊA

Giấy tờ cần thiết khách cần chuẩn bị để đủ điều kiện được chuyên chở trên chuyến bay TRONG NƯỚC của VN giai đoạn này.

Lưu ý: Thủ tục giấy tờ dưới đây là những giấy tờ cơ bản, cần phải có để VN hoàn tất hồ sơ gửi Cục xin cấp phép bay. Tuy nhiên việc Cục có cấp phép hay không còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và tùy theo yêu cầu của Cục lúc tiếp nhận.

 

STT

Đối tượng khách

Một số thủ tục cần thiết

1

Khách công vụ (theo yêu cầu của nhà nước/chính phủ) – Văn bản thông báo, điều động công tác của cơ quan nhà nước.
– Công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam và TCT HKVN đề nghị vận chuyển khách này trên chuyến bay của VNA căn cứ trên quyết định điều động công tác của cơ quan nhà nước
– Giấy xét nghiệm PCR âm tính có hiệu lực 72h (GXN)
– Phiếu tiêm chủng (PTC).

2

Khách là lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch(dân sự và quan sự) – Văn bản của Bộ Y tế hoặc cơ sở y tế + GXN + PTC.

3

Khách là nhóm công dân có tổ chức làm việc, sinh sống ở các địa phương khu vực miền nam hồi hương trên cơ sở địa phương. – Văn bản chấp thuận của UBND nơi đi và nơi đến.
– Phương án tổ chức di chuyển phòng chống dịch bệnh
– Giấy xét nghiệm nhanh hiệu lực 48h hoặc PCR âm tính có hiệu lực 72h (GXN)

4

Khách là công dân các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho phép di biến động theo Công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/21 của chính phủ.

5

Các trường hợp nối chuyến trực tiếp từ chuyến bay nội địa sang chuyến bay quốc tế của VNA – Hồ sơ đặt chổ trên chuyến bay nội địa nối chuyến trên chuyến bay quốc tế của VNA + GXN + không di chuyển ra ngoài khu vực sân bay + tự lo phần ăn trong thời gian nối chuyến.