VNA – Thông báo điều chỉnh giá hành lý trả trước, hành lý tính cước trên đường bay quốc tế giai đoạn tháng 07-09/2022

Vietnam Airlines trân trọng thông báo điều chỉnh giá HLTT, HLTC trên đường bay quốc tế giai đoạn tháng 07-09/2022 như sau

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

TỪ

ĐẾN

Khu vực A

Khu vực B

Khu vực C

Khu vực D

Khu vực E

Khu vực F

Khu vực G

Khu vực A

50

50

100

180

180

70

200

Khu vực B

50

50

100

180

180

50

200

Khu vực C

100

100

100

180

180

140

180

Khu vực D

180

180

180

180

180

140

180

Khu vực E

180

180

180

180

180

200

200

Khu vực F

70

50

140

140

200

N/A

200

Khu vực G

200

200

180

180

200

200

N/A

(đơn vị: USD/kiện,giá chưa gồm VAT)

·         Khu vực bao gồm các quốc gia sau:

+        Khu vực A: Thái Lan, Indonexia, Malaysia, Singapore.

+        Khu vực B: Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao.

+        Khu vực C: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

+        Khu vực D: Úc, Pháp, Đức, Anh.

+        Khu vực E: Nga.

+        Khu vực F: Việt Nam.

+        Khu vực G: Mỹ

 HÀNH LÝ TÍNH CƯỚC

TỪ

ĐẾN

Khu vực A

Khu vực B

Khu vực C

Khu vực D

Khu vực E

Khu vực F

Khu vực G

Khu vực A

60

60

120

230

230

90

250

Khu vực B

60

60

120

230

230

70

250

Khu vực C

120

120

120

230

230

150

225

Khu vực D

230

230

230

230

230

180

225

Khu vực E

230

230

230

230

230

250

250

Khu vực F

90

70

150

180

250

N/A

250

Khu vực G

250

250

225

225

250

250

N/A

(đơn vị: USD/kiện,giá chưa gồm VAT)

·         Khu vực bao gồm các quốc gia sau:

+        Khu vực A: Thái Lan, Indonexia, Malaysia, Singapore.

+        Khu vực B: Lào, Campuchia, Myanmar, Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao.

+        Khu vực C: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước TC3 khác (trừ khu vực A, B, F và Úc).

+        Khu vực D: Úc, Pháp, Đức, Anh và các nước TC2 khác (trừ Nga).

+        Khu vực E: Nga.

+        Khu vực F: Việt Nam.

+        Khu vực G: TC1

+        TC1, TC2, TC3: theo thứ tự là Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Phi, Châu Á và Châu Úc.

Ghi chú:

–          Thời gian áp dụng: Áp dụng cho vé khởi hành từ 01/07/2022 – 30/09/2022

–          Chi tiết tham khảo CV Số 1249 /TCTHK – CNMN V/v Triển khai điều chỉnh giá HLTT, HLTC trên đường bay quốc tế giai đoạn tháng 07-09/2022.