VNA – THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH BAY CẬP NHẬT20/03/2020

VNA thông báo điều chỉnh lịch bay – cập nhật ngày 20/03/2020

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 và quy định của nhà chức trách các nước trong việc hạn chế đi lại để ngăn chặn phát tán dịch bệnh, Vietnam Airlines xin thông báo ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ đến 30/04/2020 như sau:

  • Đường bay Đức: Dừng từ ngày 24/03 cho chiều từ Việt Nam, từ ngày 25/03 cho chiều từ Đức.
  • Đường bay Anh: Dừng từ ngày 23/03.
  • Đường bay Úc: Dừng từ ngày 24/03 cho chiều từ Việt Nam, từ ngày 25/03 cho chiều từ Úc.
  • Đường bay Nhật Bản: Dừng từ ngày 23/03.
  • Các đường bay Đông Nam Á: Dừng từ ngày 21/03.
  • Các đường bay khu vực Đông Dương: Dừng từ ngày 21/03.

Trân trọng cảm ơn.