VNA – triển khai GIÁ MÙA hành trình từ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đến MOSCOW

VNA – triển khai GIÁ MÙA hành trình từ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đến MOSCOW (SVO) hiệu lực từ 01/04/2020

Ghi chú:

– Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác; 

– Mức giá trên được cập nhật tự động trên hệ thống Sabre và các GDS khác. 

Hotline: 0918-69-7777