Xem biểu diễn Apsara

Samtrip.vn – Apsara là gì? Trên vách tường các đền thở tại vùng cố đô Angkor, luôn luôn có hình ảnh của các Apsara đang nhảy múa. Apsara được dịch ra tiếng Việt là một tiên nữ hay nữ thần. Apsara là những cô gái đẹp tuyệt trần của chốn thiên thai.

Apsara là nữ thần của Mây và Nước theo huyền thoại Ấn Độ và Phật giáo. Từ này được dịch ra tiếng Anh là “nymph” (nữ thần), “celestial nymph” (tiên nữ) và”celestial maiden” (tiên nữ).

Tương truyền các nàng Apsaras là những cô gái trẻ và đẹp siêu phàm. Các cô Apsaras sang trọng và nhảy rất hay, nên thường biểu diễn các vũ điệu Apsaras giúp vui các Thần Thánh trên Trời.

Các Apsaras rất được trọng vọng, nên hình ảnh các cô đang nhảy múa được điêu khắc nhiều nơi trên vách đá các đền thờ vùng Angkor, được xây cất từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13 sau thiên chúa.

Trên vách đá của các đền thờ còn để lại hình ảnh những cô gái đẹp Khmer ngày xưa. Những hình ảnh các cô nhảy múa, đó là các nàng Apsaras. Những hình ảnh các cô đứng yên, thẳng đứng và mắt nhìn về phía trước, đó là những “devatas”.

Xem thêm tour Khám phá quần thể Angkor SIEM REAP- PHNOM PENH

Theo internet