Vietnam Airlines cập nhật quy định đối với hành khách đi và đến tỉnh Nghệ An

Vietnam Airlines cập nhật quy định đối với hành khách đi và đến tỉnh Nghệ An như sau

     Đối với người đi từ địa bàn có dịch (khu vực nguy cơ rất cao: cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế) và 04 tỉnh, thành phố (Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An) như sau:
Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày.
Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 / người chưa tiêmPhải thực hiện cách ly tập trung 7-14 ngày và sau đó tiếp tục cách lý tại nhà, nơi lưu trú.

–         Đối với người đi từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) và 15 tỉnh, thành phố phía Nam còn lại:

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày.

+ Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 07 ngày.

–         Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp 2) và khu vực bình thường mới (cấp 1) thực hiện khai báo y tế, thực hiện 5k, tự theo dõi sức khỏe trong 07 từ ngày đến/trở về địa phương.

Các link tham khảo:

+ Cấp độ dịch theo qui định:  https://nguyco.antoancovid.vn/danger/

+ Các quy định được cập nhật liên tục tại đường dẫn: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/press-room/travel-advisory/2021/0514-VI-Cap-nhat-quy-dinh-kiem-soat-dich-benh-trong-nuoc