Vietnam Airlines trân trọng thông báo điều chỉnh phụ thu YQ cho hành trình giữa Việt Nam và Hongkong

Vietnam Airlines trân trọng thông báo điều chỉnh phụ thu YQ cho hành trình giữa Việt Nam và Hongkong như sau

Chặng bay

Hành trình

Mức YQ

Hiệu lực cho vé xuất/ đổi

Từ

Đến hết

Giữa Việt Nam và Hongkong

Khởi hành từ Hongkong

USD 25

20/03/2022

19/06/2022

USD 38

20/06/2022

  • Mức YQ điều chỉnh giữa Việt Nam và Hongkong áp dụng từ 20/06/2022  và sẽ được cập nhật trên hệ thống.
  • Các mức YQ khác không thay đổi.

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin trên, lưu ý thời hạn xuất vé để đảm bảo mức giá đã cam kết với khách hàng.

Trân trọng.

Vietnam Airlines – Chi nhánh khu vực miền Nam